browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Juriidiline nõustamine

Kuna kinnisvaravaldkond on tihedalt seotud õigusliku taustaga, pakume ka juriidilist nõustamist.

 

Võite julgelt pöörduda meie poole kui Teil on mure mõne alljärgneva probleemiga.

Üüri- ja rendisuhted, sh lepingute ettevalmistamine, muutmine, lõpetamine jms;

kaas- ja ühisomandist tulenevad suhted, sh  kaasomandi lõpetamine, ostueesõigusega seonduv;

kinnistute ühendamine ja jagamine;

müügitehingute nõustamine ja ettevalmistamine;

hoonestusõiguse seadmise nõustamine ja ettevalmistamine;

pandi- ja hüpoteegi seadmise nõustamine ja ettevalmistamine;

planeeringutega seonduv.